Horkheimer, Max

Max Horkheimer
Horkheimer, Max, njemački filozof i sociolog (Zuffenhausen/Stuttgart, 14. II. 1895 – Nürnberg, 7. VII. 1973). Profesor u Frankfurtu. Predstavnik kritičke teorije društva takozvane Frankfurske škole. Kritički se suprotstavlja pozitivizmu i njegovoj znanstvenoj metodologiji, ali i metafizici. Po Horkheimeru samo ona teorija koja ne ostaje u okvirima teorijskog može biti instrument društvenoga napretka. Bavio se osobito analizom društvene krize zapadnoga svijeta. Od 1932. izdavao poznati Zeitschrift für Sozialforschung. Glavna djela: Dijalektika prosvjetiteljstva (s Th. Adornom); Pomračenje uma; Suvremeni položaj socijalne filozofije; Materijalizam i metafizika; Kritička teorija, I–II.