Ho-Ši-Min

Ho Ši Min
Ho Ši Min (pravim imenom i prezimenom Nguyen Tat Than), vijetnamski političar (Hoang Tru, 19. V. 1890 – Hanoi, 3. IX. 1969). U Parizu pristupio Socijalističkoj stranci. Član Komunističke partije od 1921; prognan iz Francuske 1923. Osnivač Saveza revolucionarne omladine Vijetnama u Kantonu 1924. Iz Tajlanda vodio otpor protiv francuske vlasti 1927. Suosnivač Komunističke partije Indokine 1930. Vođa otpora protiv japanskog okupatora 1940–45. Osnovao → Viet Minh, Demokratsku oslobodilačku frontu Vijetnama 1941. Predsjednik Demokratske Republike Vijetnam 1945–69. i predsjednik vlade 1945–54. Predsjednik Vijetnamske stranke rada od 1951, glavni tajnik od 1956. Zagovarao ujedinjenje Sjevernog i Južnog Vijetnama. Podupirao južnovijetnamsku gerilu protiv diktature i američke vojne intervencije. Zadržao relativnu neovisnost o SSSR-u i Kini.