Hötzendorf (Conrad von Hötzendorf), Hugo

Hötzendorf (Conrad von Hötzendorf), Hugo, hrvatski slikar (?, oko 1807 – Osijek, 28. II. 1869). Učio crtanje od oca Franje koji je radio u Gradskoj risarskoj školi u Osijeku. Školovao se u Beču 1836–38, poslije djelovao u Osijeku; slikao idilično-romantične krajolike i žanr-scene s lovačkim motivima (Šuma).