Hren, Tomaž

Hren, Tomaž, ljubljanski biskup i mecena (Ljubljana, 13. XI. 1560 – Gornji Grad, 10. II. 1630). Školovao se kod isusovaca u Grazu. Ljubljanskim biskupom imenovan 1597, potvrđen 1599; namjesnik zemaljskoga kneza 1614–21. Prvak proturefomacije u slovenskim zemljama. Kao predsjednik protureformacijske komisije za Kranjsku (1600–03) dao uništiti protestantske knjige, osim Dalmatinova slovenskog prijevoda Biblije, za uporabu kojega je dobio papinsku dozvolu. Poticao dolazak kapucina i isusovaca, pridavao veliku pozornost unutarnjoj katoličkoj obnovi i vjerskom odgoju klera i puka. Djelovao na sređivanju neriješenih teritorijalnih pitanja Ljubljanske biskupije s akvilejskim patrijarhom. Pisao pjesme na latinskom jeziku (Libellus poematum); autor zbirke crkvenih pjesama (Hymnologium slavicum). U vrijeme svojega biskupovanja imao velik utjecaj na kulturne i vjerske prilike u Kranjskoj te dao istaknute prinose razvoju slovenskoga jezika.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: