Hristov, Dobri

Hristov, Dobri, bug. skladatelj, dirigent i pedagog (Varna, 14. XII. 1875 – Sofija, 23. I. 1941). Studij kompozicije završio u Pragu (A. Dvořák), zborovođa u sofijskoj Operi, prof. na Muz. akademiji, dirigent zbora sofijske katedrale Aleksandar Nevski. Prvi glazbenik član Bug. akademije znanosti. Najistaknutiji bug. skladatelj svoje generacije, proučavao nar. glazbu, objavljivao zbirke pjesama i rasprave o bug. glazb. folkloru. Priredio prve oratorijske izvedbe u Bugarskoj. Djela obuhvaćaju skladbe za orkestar (uvertira, 2 suite, koračnica), zborove, popijevke, 2 liturgije, razne crkv. skladbe, brojne obradbe nar. napjeva za različite vokalne i instrum. sastave. Objavio rasprave i članke o bug. nar. glazbi te više glazb.-teorijskih udžbenika.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: