Hrvojev misal

Hrvojev misal, Stranica s minijaturom Poklonstvo kraljeva, poč. XV. st., Istambul, Topkapi saraj
Hrvojev misal, najbogatije i najljepše iluminiran glagoljski rukopis, iz poč. XV. st., ima 247 pergamentnih listova veličine 306×225 mm, s 25 inicijala i 16 minijatura. Čuva se u Topkapi-saraju u Carigradu; napisan po narudžbi kneza Hrvoja Vukčića Hrvatinića za crkvu sv. Mihovila u Splitu (pisar Butko; minijaturist nepoznat). Misal po rim. obredu.