Huang He ili Huang Ho

Huang He ili Huang Ho (hrv. Žuta rijeka), druga po duljini rijeka u Kini (5464 km, porječje površine 1 036 000 km2). Naziv Žuta rijeka potječe od velike količine mulja koji rijeka nosi svojim tokom. Izvire u planinskom području provincije Qinghai te teče na I sve do utoka u Žuto more u zaljevu Bo Hai. Središnjim dijelom toka protječe kroz visoravan Ordos. Rijeka kod grada Kaifenga ulazi u Veliku kinesku nizinu te usporava svoj tok i počinje meandrirati. Zbog velikog taloženja mulja i pijeska (godišnje oko 1350 mil. t) koje nosi iz visoravni Ordos, dolazi do zatrpavanja korita te čestih promjena toka. Tako se do 1852. rijeka ulijevala u Huang Hai (Žuto more) j od visočja u provinciji Shandong, nakon toga promijenila je tok prema S te se do 1938. u Žuto more ulijevala u zaljevu Bo Hai. Tijekom jap.-kin. rata kin. vojska je razorila brane te vratila tok rijeke u prvotno korito. Od 1946. nadalje ponovno joj se umjetnim putem mijenja tok izgradnjom brane te jezera dužine 190 km. Gotovo uopće nije pogodna za plovidbu jer je njezin gornji tok isuviše brz, a srednji i donji tok vrlo plitki. Gl. pritoci: Fen i Wei. Na gornjem toku izgrađene su brane kako bi se iskoristio hidroenergetski potencijal (npr. Brana Longyangxia visine 178 m). Brane u sr. dijelu toka izgrađene su radi zaštite od poplava i radi natapanja okolnih poljoprivr. površina te proizvodnje el. energije. Zbog mnogobrojnih poplava u narodu se često naziva i “Rijeka tuge” ili “Kineska tuga” (najteža se dogodila 1931. kada je potpuno poplavljeno 88 000 km2, djelomično još 21 000 km2 i kada je poginuo gotovo milijun st.).