Hudolin, Vladimir

Vladimir Hudolin
Hudolin, Vladimir, hrvatski liječnik (Ogulin, 2. V. 1922 – Zagreb, 26. XII. 1996). Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1948. Do 1987. djelovao na Odjelu za neuropsihijatriju bolnice Sestre milosrdnice u Zagrebu, od 1959. njegov predstojnik, pretvorivši 1971. Odjel u kliničku ustanovu. Od 1954. sustavno se bavio alkohologijom, te je 1965. pri Odjelu osnovao Centar za proučavanje i suzbijanje alkoholizma i drugih ovisnosti, diljem zemlje osnivao klubove liječenih alkoholičara. Razvio vlastiti program socijalne psihijatrije, smatrajući da je alkoholizam način života, liječenje kojega iziskuje promjenu ponašanja ne samo ovisnika nego i njegove obitelji. Njegov je program prihvaćen i u drugim zemljama, napose sjevernoj Italiji. Objavio niz priručnika iz alkohologije, ovisnosti (Rječnik ovisnosti, 1987) i psihijatrije (Rječnik psihijatrijskog nazivlja, 1991).