Hughes, Charles Evans

Hughes, Charles Evans, američki pravnik i političar (Glens Falls, 11. IV. 1862 – Osterville, 27. VIII. 1948). Republikanac, guverner države New York 1906–10. Sudac Vrhovnoga suda SAD-a 1910–16. Predsjednički kandidat 1916. Ministar vanjskih poslova 1921–25. Sudac Stalnoga suda međunarodne pravde u Den Haagu 1928–30. Kao predsjednik Vrhovnoga suda SAD-a 1930–41. suprotstavio se Rooseveltovu pokušaju smanjenja njegovih ovlasti. Djela: Vanjski odnosi; Staza mira; Vrhovni sud SAD; Panamerički planovi o miru.