Hughes, James Langston

Hughes, James Langston, afroamerički književnik (Joplin, 1. II. 1902 – New York, 22. V. 1967). U novelama (Običaji bijelaca), dramama (Mulat) i romanima (Ne bez smijeha) opisivao život crnačkoga velegradskog radništva. Istaknuo se pjesmama po uzoru na crnačku narodnu glazbu i jazz (zbirke Umorni bluesovi; Draga, mila smrt; Crnačka mati; Shakespeare u Harlemu).