Hull, Cordell

Cordell Hull
Hull, Cordell, američki političar (Olympus, Tennessee, 2. X. 1871 – Washington, 23. VII. 1955). Odvjetnik. Demokrat, zastupnik u Kongresu 1907–21. i 1923–31. i senator 1931–33. Državni tajnik (ministar vanjskih poslova) 1933–44. u Rooseveltovu kabinetu. Tvorac panameričke politike, organizator konferencija u Montevideu 1933. i Buenos Airesu 1936. Za II. svjetskog rata zalagao se za poboljšanje odnosa i suradnju sa Sovjetskim Savezom. Pridonio stvaranju UN-a 1945. Nobelova nagrada za mir 1945. Objavio Memoare, 1948.