Humayun

Humajun, Humajunova grobnica u Delhiju
Humajun, veliki mogul Hindustana (Kabul, 6. III. 1508 – Delhi, 26. I. 1556). Sin → Babura, utemeljitelja Mogulskoga Carstva i dinastije. Vladao od 1530. Poražen u ratu protiv Šer Šaha, afganskoga vladara Bengala (1540); sklonio se u Perziju i Afganistan. Iskoristivši građanski rat, nakon smrti Šer Šaha uspostavio je, uz pomoć Perzijanaca, vlast u Delhiju (1555); ubrzo umro. Poticatelj kulture i znanosti.