Humboldt (Friedrich Wilhelm Heinrich), Alexander von

Alexander (Friedrich Wilhelm Heinrich) von Humboldt
Humboldt (Friedrich Wilhelm Heinrich), Alexander von, njemački geograf (Berlin, 14. IX. 1769 – Berlin, 6. V. 1859). Studirao u Frankfurtu, Göttingenu i Freiburgu. Od 1792. do 1796. radio u rudarskoj službi u Pruskoj gdje je usavršio tehnologiju vađenja ruda te izumio sigurnosnu lampu. Godine 1799. odlazi na Kanarske otoke te u Venezuelu. Tijekom petogodišnjega boravka u Južnoj Americi istraživao rijeke Orinoco i Amazonu, zatim Ande u području Ekvadora, a boravio je i na Kubi i u Meksiku. Poznat je i kao oceanolog koji je proučavao morske struje, temperaturu vode, biljni i životinjski život u moru i dr. Godine 1804. vratio se u Europu, s → L. J. Gay-Lussacom postavio zakon o volumnim odnosima  kod reakcija među plinovima (Gay-Lussac− Humboldtov zakon, 1805−08). Godine 1829. odlazi u područje planina Urala i Altaja. U razdoblju 1845–62. piše djelo u 5 svezaka pod naslovom Kozmos, u kojem je klasificirao i uredio ne samo svoja znanja i spoznaje, nego i dotadašnje spoznaje s područja geografije i geologije.