Humboldt, Karl Wilhelm von

Humboldt, Karl Wilhelm von, barun, njem. državnik i znanstvenik (Potsdam, 22. VI. 1767 – Tegel, danas dio Berlina, 8. IV. 1835). God. 1801–08. pruski poslanik pri Svetoj Stolici. Kao provoditelj pruske kult. politike (1809–10) utemeljio Sveučilište u Berlinu (današnje Humboldtovo sveučilište) i preustrojio osnovne škole i gimnazije u duhu neohumanizma. God. 1812. poslanik u Beču; 1815. predstavnik Prusije na mirovnoj konferenciji u Parizu; 1817. poslanik u Londonu. Zbog konzervativne drž. politike napušta politiku i posvećuje se znanstv. radu (jezikoslovlje, filozofija jezika). Schillerov i Goetheov prijatelj, tijesno vezan uz njem. klasiku i prožet liberalnim zasadama, H. je jedan od vodećih predstavnika neohumanizma.