Husain, Zakir

Husain, Zakir, indij. političar (Hyderabad, 8. II. 1897 – New Delhi, 3. V. 1969). Suosnivač Islam. nac. sveučilišta u Aligarhu; prorektor 1926–48. Blizak suradnik M. Gandhija; predsj. Nac. odbora za odgoj 1937. Rektor sveučilišta u Aligarhu 1948– 52. Zastupnik u Gornjem domu Sveindijskog parlamenta od 1952. Član Izvršnog odbora Uneska 1956–58. Guverner države Bihar 1957–62. Potpredsj. Indije 1962–67. Predsj. republike 1967–69, prvi Musliman na toj dužnosti.