Husein (Hussein), Sadam al-Takriti

Sadam al-Takriti Husein
(Hussein)
Husein (Hussein), Sadam al-Takriti, irački političar (Tikrit, 28. IV. 1937 – Kadhimiya, Bagdad, 30. XII. 2006). Član stranke Baas od 1957. Sudjelovao u atentatu na premijera A. K. Kassema 1959. Pobjegao u Egipat, vratio se u Irak gdje je utamničen. Sudjelovao u drž. udaru 1969. Predsj. Iraka od 1979. Nacionalizirao naftne kompanije i uveo voj. diktaturu. Ratovao protiv Kurda kem. oružjem. Vodio rat protiv Irana 1980–85, anektirao Kuvajt 1990; poražen u → Zaljevskom ratu. Doveo zemlju pod režim sankcija UN-a. Uhićen u akciji amer. i brit. intervencionističke vojske 2003.