Hutcheson, Francis

Francis Hutcheson
Hutcheson, Francis, škot. filozof i estetičar (Drumalig, Sjev. Irska, 8. VIII. 1694 – Glasgow, 1746). Utemeljitelj i predstavnik tzv. škotske škole. Pod utjecajem Lockeove empirističke filozofije. Pojam dobra najuže povezuje s pojmom lijepog, a osnovna ideja i princip te etičke koncepcije jest čovjeku urođen moralni osjećaj koji je izvor racionalnih afekata. S pomoću tih afekata čovjek ocjenjuje moralni čin: odobrava i potiče na moralno lijepo, a osuđuje moralno ružno. Moralne zakone H. smatra vječnima i nepromjenjivima. Anticipirao Benthamov utilitarizam. Djela: Istraživanje o izvorima naših ideja o lijepom i vrlini; Ogledi o naravi i ponašanju starosti i afekta s primjesama moralnog osjećaja; Stav o moralnoj filozofiji (I–II).