I, i

I, i 1. Trinaesto slovo hrv. abecede, deveto u većini drugih latiničnih pisama; znak za prednji palatalni samoglasnik. 2. U rim. sustavu brojeva oznaka za broj jedan (umnažanjem i udruživanjem s drugim znakovima tvori različite brojke, npr. II, VI, IX, XXXI i dr. 3. kem Simbol za jod. 4. Imaginarna jedinica, jednaka drugom korijenu iz minus jedan (-1). 5. fiz Oznaka za jakost el. struje, jakost svjetlosti, izospin. 6. Međunar. automob. oznaka za Italiju.