Ibagué

Ibagué, grad u zap. Kolumbiji, upr. središte dep. Tolime; 415 400 st. Smješten između dolina r. Magdalene i Cauca, na ist. padini masiva Cordillera Central, 1311 m n.m. Na važ. prometnici koja povezuje Bogotu s primorjem Tihog oceana. Važno trg. središte na cesti Armenia–Bogotá. Razvoju grada (osobito nakon 1890) pridonio plantažni uzgoj kave u okolici. Uzgoj kakaovca, duhana, riže, šećerne trske i dr. Proizvodnja čokolade i sapuna. U okolici rudnici sumpora i srebra. Sveučilište Tolima (osn. 1945, služb. status od 1954). Osn. 1550. pod nazivom San Bonifacio de Ibagué na mjestu indijanskoga naselja. Na današnju lokaciju preseljen zbog učestalih indijanskih napada. Kratko vrijeme (1854) gl. grad Kolumbije.