Ibarra

Ibarra (San Antonio de Ibarra), grad u sjev. Ekvadoru, 88 km si od Quita; 113 800 st. Upr. sred. provincije Imbabure. Leži u podnožju vulkana Imbabure, na 2237 m n. m, na lijevoj obali r. Tahuando, na Panameričkoj autocesti i želj. pruzi za Quito. Trg. središte poljoprivr. okolice (pamuk, šećerna trska, kava, žitarice; stoka). Tekst. i drvna ind. Šećerana. Svetište Majke Božje od milosrđa. Iznad grada jezero Yaguarcocha. U Caranquí (2 km od Ibarre) ruševine naselja Inka, rodnoga mjesta Atahuallpa (posljednji kralj Inka u Peruu). Osnovao ga 28. IX. 1606. vojnik Cristóbal Torre. Pretrpio vulkansku erupciju Imbabure i nekoliko potresa (u jednom od najjačih 1868. gotovo potpuno porušen).