Ibert, Jacques

Jacques Ibert
Ibert, Jacques, francuski skladatelj (Pariz, 15. VIII. 1890 – Pariz, 5. II. 1962). Studirao u Parizu, 1936–60. (s prekidom) direktor Francuske akademije u Rimu. Kao skladatelj pripadnik skupine “nezavisnih”. Skladao opere (Angélique), balete (Le Chevalier errant, Les amours de Jupiter), djela za orkestar (Scherzo féerique, Bachanal), koncertantne (Koncert za violončelo i puhače, Symphonis concertante za obou i gudače, Concertino da camera za saksofon i mali orkestar) i komorne skladbe (Capriccio za 10 instrumenata, gudački kvartet) te filmsku glazbu.