Ibler, Janko

Ibler, Janko (pseud. Desiderius), hrv. književnik i publicist (Nova Gradiška, 19. IV. 1862 – Zagreb, 6. VI. 1926). Profesionalni novinar u Slobodi, Vijencu, Hrvatskoj vili i Narodnim novinama (1897– 1908). Pisao knjiž. i kaz. kritike, prozne tekstove, feljtone i polit. rasprave, a bavio se i prevođenjem s ruskog i sa skandinavskih jezika. Pod utjecajem Zole, Flauberta i Verge zastupao realizam u književnosti. Objavio djelo Hrvatska politika od god. 1903. do 1913 (1914) te roman Zora (1920).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: