Putumayo

Putumayo, rijeka u Južnoj Americi; duga 1810 km. Izvire u Andama u jugozapadnoj Kolumbiji. Protječe kroz tropsku kišnu šumu u smjeru jugoistoka, dijelom tvoreći granicu između Kolumbije i Ekvadora i većinu granice između Kolumbije i Perua. U donjem toku, kod grada Santa Clare (Kolumbija), ulazi na prostor Brazila gdje je poznata pod nazivom Içá i nakon 310 km utječe u Amazonu. Plovna tijekom kišnoga razdoblja gotovo cijelim svojim tokom.