Idris I. (As-Said Muhammad I. Al-Sanussi)

Idris I. (As-Said Muhammad I. Al-Sanussi), libijski kralj (Jarabub, 13. III. 1890 – Kairo, 25. III. 1983). Poglavar Sanusija, islam. mističnog bratstva od 1902. Borio se protiv tal. okupatora 1911. Mirom u Arconi zadobio nadzor nad Cirenaikom 1917. Nakon tal. invazije Tripolitanije napustio zemlju 1923. U II. svj. ratu borio se na strani saveznika. Emir Cirenaike uz pomoć Britanaca 1949. Izabran za kralja Libije 1950. Svrgnut u voj. udaru na čelu s pukovnikom M. Gadafijem 1969. U izbjeglištvu u Egiptu 1969–83.