Ifigenija

Ifigenija, A. Feuerbach Ifigenija
Ifigenija (grč. Iphigéneia), u grč. mitologiji, kći Agamemnona i Klitemnestre. Grčka ju je flota radi povoljnih vjetrova žrtvovala u Aulidi, no Artemida ju je spasila i odvela na crnomorsku Tauridu (Krim) kao svoju svećenicu. Tu ju je pronašao brat Orest i poveo natrag u Grčku. Ta je legenda dala temu već Euripidu za njegove tragedije, a poslije su tu tematiku obradili Racine, Goethe, G. Hauptmann i dr. U lik. umjetnosti lik se obrađuje još od antike. U glazbi su je obradili Scarlatti i Gluck.