Ilijada

Ilijada (grč. Iliás), starogrč. junački ep u heksametrima koji se pripisuje pjesniku Homeru. Ep tematizira borbe oko Ilija (Troje) unutar posljednjih 48 dana desetogodišnjega Trojanskog rata započetoga zbog Parisove otmice lijepe Helene. Temeljni je motiv epa srdžba grč. heroja Ahileja, kojeg je uvrijedio grč. zapovjednik mikenski kralj Agamemnon. Zbog njegova izlaska iz boja Trojanci, predvođeni Hektorom, potiskuju Grke, a Ahilej odbija Agamemnonove molbe da se vrati u boj sve dotle dok Hektor ne ubije njegova prijatelja Patrokla. U dvoboju Ahilej ubija Hektora i njegovo mrtvo tijelo nekoliko dana povlači oko Patroklova groba. Ep završava Ahilejevim vraćanjem Hektorova trupla njegovu ocu, starome trojanskom kralju Prijamu, koji je došao u grč. tabor izmoliti tijelo svojeg sina. 15 696 heksametara Ilijade podijeljena su na 24 knjige. Vrijeme i način nastanka, kako Ilijade tako i drugoga Homerova epa Odiseje, problem jezika, kao i samog autorstva čine tzv. homersko pitanje. Sam ep predstavlja temelj i izvorište eur. književnosti.