Ilirski kolegij u Loretu

Ilirski kolegij u Loretu (tal. Collegio illirico di Loreto), osnovao ga je papa Grgur XIII. za školovanje klera iz balk. zemalja pod Turcima. Otvoren 1580. u Loretu (Ancona), vodili su ga isusovci, a uzdržavao se putem poznata Marijina svetišta u tom gradiću. Većina pitomaca dolazilo je iz Dalmacije. God. 1593. kolegij je ukinuo kanonik Marijina svetišta, no ponovno ga 1624. uspostavlja papa Urban VIII. Studij je trajao šest godina i obuhvaćao filozofiju i teologiju. Nakon ukinuća isusovačkog reda (1773), u upravi kolegija izmjenjuju se biskupijski svećenici, dominikanci i barnabiti, a zatvoren je dolaskom franc. vojske 1797. Obnavlja ga papa Grgur XVI. pod imenom Collegio illirico-piceno 1834. Ponovno ga vode isusovci do pada Papinske države 1860.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: