infinitezimalni račun

infinitezimalni račun, metoda računanja s beskonačno malenim veličinama. Zajednički naziv za diferencijalni i integralni račun koji su se do XVII. st. razvijali odvojeno da bi se ustanovilo kako su to samo dva inverzna (obrnuta) pojma i otada se infinitezimalni račun razvija kao jedna metoda postavši jednom od najvažnijih metoda moderne matematike.