iredenta

iredenta (talijanski: irredento neoslobođen, neizbavljen, koji je pod tuđom vlašću), talijanski politički pokret kojemu je bio cilj priključenje svih neoslobođenih krajeva (terre irredente), a koji bi prema navodnim povijesnim i etničkim kriterijima morali pripasti Italiji. Društvo za neoslobođenu Italiju osnovao je 1877. → M. R. Imbriani. Zagovarao pripojenje Italiji Trentina, Južnoga Tirola i Julijske Venecije. Početkom XX. stoljeća i za fašizma, pod utjecajem talijanskog imperijalizma, iredenta teži pripojenju Istre, Dalmacije, Nice, Korzike i Malte.