isusovci (jezuiti, Družba Isusova)

isusovci, unutrašnjost bazilike Srca Isusovog u Zagrebu
isusovci (jezuiti, Družba Isusova), u Kat. crkvi, klerički (svećenički) red koji je osnovao sv. Ignacije Loyola i potvrdio 1540. papa Pavao III. pod imenom Družba Isusova. Polazište reda, nutarnja osobna obnova u svrhu služenja bližnjemu i Crkvi, zacrtao je Ignacije u Duhovnim vježbama i razradio poslije u Konstitucijama. Za razliku od prijašnjih redova, i. nose jednostavno svećeničko odijelo (talar), nemaju zajedničkih molitava (oficij) i polažu posebni zavjet poslušnosti papi. Prvotnom cilju misionarskom i pastoralnom radu u duhu kat. obnove ubrzo dodaju odgojni i škol. rad. Vode mnogobrojne gimnazije i sveučilišta u svijetu, istaknuti su misionari, savjetnici i ispovjednici vladara, propovjednici i znanstvenici. Zbog velikog utjecaja u Crkvi i društvu, privrženosti Rimu i kontrole misijskih područja u Americi i Aziji, papa Klement XIV. ukida ih na pritisak eur. vladara 1773. Ponovno ih uspostavlja 1814. papa Pio VII. S oko 25 000 članova najbrojniji su crkv. red.