Ivan II. Komnen

Ivan II. Komnen, biz. car (Carigrad, 1088 – Taurus, 8. IV. 1143). Sin Aleksija I. Komnena i Irene Duka. Vladao od 1118. Uspješno ratovao protiv Pečenega (1122), Raške i Ugarske (1128). God. 1130. sklopio savez s rim.-njem. carem Lotarom III. protiv južnotalijanskih Normana. Osvojio Ciliciju i Antiohiju (1137). Djelovao na jačanju biz. gospodarstva; Mlečanima oduzeo dotadašnje trg. povlastice, ali ih je 1122. (nakon neuspjela rata) bio prisiljen vratiti. Umro od ozljeda zadobivenih u lovu.