Ivan V. Paleolog

Ivan V. Paleolog, bizantski car (Didimóteihon, Trakija, 18. VI. 1332 – Carigrad, 16. II. 1391). Sin Andronika II. i Ane Savojske. Vladao od 1341. Njegovu su vladavinu obilježili građanski rat protiv Ivana VI. Kantakuzena (1341–47. i 1354) i pojačana osmanska opasnost. Nakon osmanskog osvajanja Galipolja (1354) bezuspješno se obraća za vojnu pomoć Zapadu, obećavajući zauzvrat crkvenu uniju. Godine 1371. prisiljen stupiti u vazalni odnos prema Osmanskom Carstvu. Zbacio ga je sin Andronik IV. (1376), na prijestolje ga vratili Osmanlije (1379).