Ivšić, Radovan

Radovan Ivšić
Ivšić, Radovan, hrvatski književnik (Zagreb, 22. VI. 1921 – Pariz, 25. XII. 2009). Pisao na hrvatskom i francuskom. Od 1955. stalno živi u Parizu, gdje se priključuje Bretonu i krugu nadrealista. Najznačajnija su mu pjesnička djela Narcis (1942), Tanke (1954), Mavena (1960), Okolo ili unutra (1974), Crno (1974) i Bunar u kuli (1981) obilježena nadrealističkom poetikom. Na tom tragu nastaju i 1940-ih njegove najbolje drame, među kojima posebno mjesto ima Kralj Gordogan (1943; na francuskom Le Roi Gordogane, 1968), a izdvajaju se još Daha (1941; na francuskom Airia, 1960), Sunčani grad (1944–45) i Snjeguljica (1948). Kao leksikograf radio pri kući Larousse. Bavio se i prevođenjem s francuskoga (Marivaux, Molière, Rousseau, Sartre) i ruskoga (Čehov).