izbjeglice

izbjeglice, osobe koje iz straha pred progonom iz polit., nac., rasnih, vjerskih ili drugih razloga prebjegnu na teritorij druge države ili vlasti. Obično su smještene u izbjegličkim logorima, te čine posebnu kategoriju stranaca u zemlji u kojoj borave. Prema ženevskoj Konvenciji o pravnom položaju izbjeglica iz 1951. dijele se na: ekonomske, koji mogu biti deportirani; političke i ratne, koji mogu biti relocirani ili vraćeni u zemlju nakon završetka rata. Protokol o statusu izbjeglica (1957) obvezuje zemlje na humani tretman izbjeglica. U okviru UN-a izbjeglicama pomaže visoki povjerenik. → UNHCR