Izidor Seviljski

Izidor Seviljski, crkv. pisac (Cartagena, o. 560 – Sevilla, 4. IV. 636). Nadbiskup Seville od 599; predsjedao crkv. saboru u Toledu (633). U svojim teol.-filoz. koncepcijama oslanja se ugl. na Augustina i Grgura Velikog. Njegovo djelo Podrijetlo riječi ili etimologije enciklopedija je svega tadašnjeg znanja, a djelo Povijest Gota daje dragocjene podatke za povijest ranoga sr. vijeka. Njegovi mnogobrojni teol. i znanstv. spisi bili su gl. izvor znanja u sr. vijeku.