J, j

J, j 1. Četrnaesto slovo hrv. latinice, deseto u većini ostalih latiničnih abeceda; znak za pravi palatalni poluvokalni sonant. 2. fiz Znak za jedinicu rada, energije i topline džul (joule). 3. kem Simbol za element jod. 4. Međunar. automob. oznaka za Japan. 5. geogr Hrv. oznaka za jug.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: