Jabalpur

Jabalpur, također Jubbulpore, grad u sav. državi Madhya Pradeshu, sred. Indija; 1 008 000 st. Nalazi se u plodnoj dolini r. Narmade; prom. čvorište, važno trg. i voj. središte. Prehr. ind. (pšenica, riža), tekst., građev., voj. ind. i skladišta municije. Sjedište Vrhovnog suda sav. države; sveučilišta Jabalpur (osn. 1957) i poljoprivr. sveučilište “Jawaharlal Nehru” (osn. 1964).