jabučni savijač

jabučni savijač, Cydia pomonella
jabučni savijač (Carpocapsa ili Cydia pomonella), sumračni leptir iz porodice savijača (Torticidae). Gusjenice žive u savijenom lišću, rjeđe buše i plodove. Ličinka prođe u posljednjem stadiju metamorfoze dijapauzu, prezimljenje.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: