jantar

jantar
jantar (rus. iz lat.) ili ćilibar (tur. iz perz. koji privlači slamu) ili sukcinit (lat.), amorfni žuto-smeđi mineral iz skupine fosilnih smola. Poznat u staro doba. Trljanjem postaje električki negativan. Starogrčki naziv za j. je elektron. U starini povezan s raznim vjerovanjima pa se nosio kao hamajlija i nakit. S obale Baltika dopremao se sve do Akvileje (tzv. jantarni put). I danas služi za urešavanje, kao nakit, izolacijski materijal, u ind. lakova. Nalazišta: obala Baltika, Rusija, Rumunjska.