Jaurès, Jean

Jean Jaurès
Jaurès, Jean, francuski političar, povjesničar i filozof (Castres, 3. IX. 1859 – Pariz, 31. VII. 1914). Jedan od prvaka socijalista i II. internacionale. Član Parlamenta (1885, 1893). Sa svojim pristašama (žoresisti) 1902. utemeljio Francusku socijalističku partiju, koja se 1905. sjedinila sa Socijalističkom partijom Francuske (gedisti) u Ujedinjenu francusku socijalističku partiju. Osnivač i urednik središnjega stranačkog glasila (1904–14) L’ Humanité. Protivnik njemačkoga militarizma; predvodio proturatnu kampanju (1913); poginuo kao žrtva atentata francuskoga desničara Raoula Villaina. Glavna djela: Idealizam i materijalizam u koncepciji povijesti; O zbilji osjetilnog svijeta i dr.