Pople, John

John Pople
Pople, John, brit. matematičar i kemičar (Burnham-on-Sea, 31. X. 1925 – Chicago, 15. III. 2004). Doktorirao matematiku u Cambridgeu (1951). Nakon rada u Nac. laboratoriju za fiziku u Londonu, postao prof. kemije u Pittsburghu i Evanstonu. Istraživao je primjenu mat. modela kvantne mehanike za objašnjenje kem. veza u molekulama. Potkraj 1960-ih razvio programski paket Gaussian, koji je danas osnovni računalni model za rješavanje problema u kemiji. Njegove se metode rabe za vrlo točne procjene svojstava molekula i njihova ponašanja u kem. reakcijama koje su važne u području astrokemije, ekologije i medicine. S W. Kohnom podijelio Nobelovu nagradu za kemiju 1998.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: