Jedin, Hubert

Jedin, Hubert, njemački teolog i crkv. povjesničar (Grossbriesen, 17. VI. 1900 – Bonn, 16. VII. 1980). Prof. 1949–65. u Bonnu; sudjeluje kao teolog u pripravi II. vatikanskog sabora. Kao povjesničar os. istražuje razdoblje kat. obnove i reformacije u XVI. st.; definirao i razlučio pojmove protureformacija i katolička obnova. Sa suradnicima objavio glasovitu sintezu crkv. povijesti Priručnik crkvene povijesti (9 sv., 1962–73); koautor izdanja Atlas crkvene povijesti (1970). Gl. djela: Katolička reforma ili protureformacija? (1948, 1960), Povijest Tridentinskoga koncila (4 sv., 1949–75), Kratka povijest koncila (1959), Crkva vjere – Crkva povijesti (2 sv., 1966).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: