Jelčić, Dubravko

Dubravko Jelčić
Jelčić, Dubravko, hrvatski književni povjesničar i književni kritičar (Požega, 6. X. 1930 – Zagreb, 28. veljače 2020). Od 1960. do umirovljenja 1993. radio u Zavodu za književnost i teatrologiju HAZU. Redoviti član HAZU od 1992. Suuređuje (od 1987) časopis Forum. Bavi se proučavanjem novije hrvatske književnosti. Objavio monografije o Šenoi (1984), Kranjčeviću (1984), Matošu (1984), Kosoru (1988) te o piscima požeškoga kraja (Vallis aurea, 1977). U knjigama Teme i mete (1969), Za i protiv (1971) i Riječ po riječ (1989) okupio kritike, eseje i polemike. Pisao i književne tekstove (drama Približavanje sfingi, 1979; pjesme Poraz pobjednika, 1962; dnevnik Od rujna do rujna, 1992; roman Strah, 1994), a priredio je i nekoliko antologija (Suvremena hrvatska novela I–II, 1971; Hrvatski narodni i književni preporod, 1978). Objavio Povijest hrvatske književnosti (1997, 2005).