jeleni

jeleni, obični jelen, Cervus elaphus
jeleni (Cervidae), porodica reda dvopapkara ili parnoprstaša (Artiodactyla), podreda preživača (Ruminantia); u Europi živi 6 potporodica: pravi jeleni, sobovi, losovi, amer. jeleni, patuljasti jeleni i vodensrne. Jelen, obični (Cervus elaphus), preživač iz por. jelena (Cervidae); nekoliko podvrsta živi mjestimice u cijeloj Europi, osim Islanda, sjevera Skandinavije, Finske, sjevera Rusije, jugozapada Francuske i nekih sredozemnih otoka; na svakom rogu 10 ili više parožaka; oko 2 m dug i 1,5 visok; ponegdje posve istrijebljen. Ženka košuta nema rogova.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: