Jerihon

Jerihon, kameni zidovi i kula na Tell es-Sultanu
Jerihon (arap. Ariha, hebr. Yiriho), grad na Zap. obali, Palestina; 20 500 st. Smješten s od Mrtvog mora, u dolini r. Jordan; 244 m ispod morske razine (najniži grad na svijetu). U okolici grada uzgoj datulja, banana, agruma, povrća i cvijeća; natapanje poljoprivr. zemljišta. Turizam. Najstariji grad na svijetu; kontinuitet naseljenosti od ←8000; nalazi su o. 2 km od današnjega grada. Bibl. grad; o. ←1200. došli Hebreji pod Jošuinim vodstvom na putu u obećanu zemlju. God. ←587. razorio ga babilonski vladar Nebukadnezar II., a Herod Veliki u ←I. st. gradi novo naselje (amfiteatar, hipodrom, palače); 68. razorio ga je rim. vojskovođa Tit. Od 325. središte biskupa, a u VI. st. sagrađeno je odmorište za hodočasnike. Perz. kralj Hosroe II. Parvez razorio ga je 614. U vrijeme križarskih ratova J. je podignut na novoj lokaciji koja čini jezgru današnjega grada. God. 1949. priključen Jordanu; nakon arap.-izr. sukoba 1967. pa do 1994. bio pod izr. upravom; od 1994. palestinska samouprava.