Jiang Zemin

Jiang Zemin
Jiang Zemin (prema W.-G. Chiang Tse-min), kin. političar (Yangzhou, 17. VIII. 1926). Završio Amer. misionarsku školu. Diplomirao elektrotehniku u Šangaju. Diplomat u Moskvi. Gradonačelnik Šangaja 1985. Član Politbiroa KP Kine od 1987. Ministar elektron. ind. 1983–85. Obnašao visoke dužnosti do 1989. Priklonio se konzervativnim snagama u gušenju demokratskog pokreta u lipnju 1989. Gl. tajnik KP Kine od 1989. i član stalnog vijeća Politbiroa. Predsj. republike od 1993. Zagovornik slobodnog tržišta ali i čvrste vlasti KP.