Joachim, Joseph

Joseph Joachim
Joachim, Joseph, njem. violinist, skladatelj i dirigent (Kittsee, mađ. Köpcsény, 28. VI. 1831 – Berlin, 15. VIII. 1907). Učio u Leipzigu, tamo bio nastavnik na Konzervatoriju, djelovao u Weimaru, Hannoveru (koncertni majstor), od 1868. dir. Visoke glazb. škole u Berlinu. Ugledan solist i voditelj gudačkoga kvarteta. Skladao koncere za violinu, orkestralne uvertire, komorne skladbe; s A. Moserom autor violinske škole.