Johannesburg

Johannesburg
Johannesburg, gl. grad provincije Gauteng u sjeveroist. dijelu Južnoafričke Republike; 1 975 500 st.; urbana regija (o. 500 km2, više od 400 naselja; 5 270 700 st.) spada među najveće u Africi. Do 1991. postojala je izrazita rasna segregacija u gradu s posebnim naseljima (townships) za crnačko stanovništvo; najveće → Soweto (South-Western Townships) na JZ. J. leži u juž. dijelu Witwatersranda, na 1740 m n. m. Vodeće gosp. središte u zemlji. Središte proizvodnje zlata. Metalurgija, kem., prehr., tekst. ind., proizvodnja cementa; brusionice dijamanata. Prom. čvorište. Međunar. zračna luka Jan Smuts 22 km si od grada. Trg. i bankarsko središte. Burza, najveća u Africi (osn. 1887). U gradu je nekoliko vladinih ureda. Kult. središte. Sveučilišta Witwatersrand (osn. 1922) i Rand Afrikaans (osn. 1966), ogranak sveučilišta u Sowetu (1982), visoke škole. Umj. galerija, muzeji (pov., vojni, med., arheol.), opservatorij, kazališta, Opera, Balet, filharmonija. Među starije građevine spadaju tvrđava (izgrađena 1890-ih, danas zatvor), poštanski ured (1897), grad. vijećnica u renesansnom slogu (1915), javna knjižnica (1935). Kult. centar Gold Reef City (s ozračjem rudarskoga grada iz XIX. st.). Anglikanska katedrala (1926), džamija (1916), rimokat. katedrala (1960). Stadioni, parkovi, botanički vrt, zoološki vrt. Od modernih zgrada ističu se centar Carlton (50 katova), želj. kolodvor (najveći u Africi, 1966), dva telekomunikacijska tornja (Sentech ili Brixton, visok 239 m i J. G. Strijdom ili Hillbrow, visok 269 m). Osn. 1886. nakon otkrića zlata, status grada od 1928.