Jom kipur

Jom kipur (hebrejski: Yom ha-kippurim dan pomirbe), blagdan pomirenja kod židova; najsvetiji dan u židovskom kalendaru. Pada desetog dana → tišrija (rujan–listopad) i deseti dan nakon židovske nove godine, kada se obavlja izmirenje zavađenih, pokajanje za grijehe i pomirenje s Bogom. Tada se treba uzdržavati od jela, pića i spolnih odnosa; u vigiliji i čitav dan blagdana treba provesti u molitvi i meditaciji; čita se Tora i mole pokorničke molitve. Radikalni židovi tada oblače dugu bijelu halju (kitl). U predvečerje blagdana recitira se zavjetna molitva Kol nidre(i), poznata po lijepoj melodiji. Blagdan završava sviranjem na ritualnom → šofaru.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: