Joruba

Joruba (Yoruba), narod u zap. Africi, najvećim dijelom nastanjen u Nigeriji (o. 25 mil. pripadnika). Staro vjersko i etničko središte bio je grad Ife; između više plemenskih državica, u XVII. st. na obali jača kraljevstvo Oyo; jaka trgovina robljem. Tradicionalnu afr. kulturu obrade kovina, drva i tkanina te plemenske kultove u XIX. st. potiskuje kolonijalizam i podjednako rašireni islam i kršćanstvo.